DELETEN, KOPIËREN en PLAKKEN
 

VOORAF: Kontroleer voor het verzenden altijd of de adressering juist is en niet b.v. en de groep en een persoon in het adresvenster staat, omdat de geadresseerde het mailtje dan tweemaal krijgt; namelijk éénmaal via de list en éénmaal prive.
Bepaal voor wie het mailtje interessant is en zet alleen het juiste adres in 'Aan'.
De naam die je weg wilt hebben, verwijder je als omschreven in punt 3 onder deleten. Bij het beantwoorden van e-mail is het niet de bedoeling de hele brief weer aan te halen, doch alleen die zin of alinea waarop men wil reageren.
In de praktijk blijkt dat veel mailers worstelen met het probleem hoe men die overbodige tekst weghaalt en hoe dan de eigen
tekst ingevoegd kan worden. Dat is, zoals met alles als je het weet, eenvoudig. -DELETEN van overbodige tekst bij het beantwoorden van een e-mail. 1.- Klik, in het e-mail-programma op de knop voor ‘beantwoorden bericht' en er opent zich een
      berichtenvenster.
2.- Plaats de muisaanwijzer voor de eerste letter van de tekst die je weg wilt hebben.
3.- Druk je linker muisknop in en ga met ingedrukte muisknop naar het laatste dat je wilt verwijderen. Alles wat verwijderd dient te worden is nu gemarkeerd (meestal blauw of zwart gekleurd).  en druk op 'Delete' op je toetsenbord.
Alles wat gemarkeerd was is nu verdwenen.
Typ nu je antwoord in onder de regel of alinea waarop je reageert. Opmerking: Iets weghalen kan ook door het te selecteren en dan onder 'Bewerken' voor 'Knippen' (toetsencombinatie
CTRL+X) te kiezen. Bedenk dan dat het geknipte wel nog op het 'Klembord' staat. -KOPIËREN. Wil je tekst kopiëren, om dat bijvoorbeeld in een ander mailtje of in een tekstverwerkings-programma te gebruiken ga dan, om te selecteren, op dezelfde wijze te werk  dus: 1.- Plaats de muisaanwijzer voor de eerste letter van de tekst en
2.- Druk je linker muisknop in en ga met ingedrukte muisknop naar het laatste dat je wilt kopiëren. Als je alles geselecteerd hebt, laat dan de muisknop los en ga naar 'Bewerken' en 'Kopiëren', of druk de toetsencombinatie CTRL+C in.
Ga nu met de cursor daar staan waar de tekst moet komen en ga naar 'Bewerken' en 'Plakken' of druk de toetsencombinatie
CTRL+V in.
Dat is alles. Hetgeen gekopieërd is staat nog op het z.g. 'Klembord', dus kan eventueel meerdere keren gebruikt worden. Je kunt dus, 'Bewerken' en 'Kopiëren of 'Bewerken' en 'Plakken' gebruiken, of onderstaande toetsencombinaties.
De toetsencombinaties werken, als je er eenmaal aan gewend bent en je kent ze uit je hoofd, wel een stuk sneller. CTRL+X= knippen
CTRL+C= kopieren
CTRL+V= plakken