Excel sneltoetsen

   
   
Toets combinaties Verklaring
Heen en weer    
Ctrl + end ga naar het einde van het werk terein
Ctrl + F zoek een woordt of getal
Ctrl + → ga naar het eind van deze aaneengesloten cellen op dezelfde regel
Ctrl + ← ga naar het begin van deze aaneengesloten cellen op dezelfde regel
Ctrl + ↑ ga naar het eind van deze aaneengesloten cellen op dezelfde kolom
Ctrl + ↓ ga naar het begin van deze aaneengesloten cellen op dezelfde kolom
F5 ga naar cellen met bepaalde kenmerken (via knop speciaal)
PageDown ga een scherm naar beneden
PageUp ga een scherm naar boven
Ctrl + PageDown ga naar het volgende werkblad
Ctrl + PageUp ga naar het vorig werkblad
Ctrl + F6 ga naar een ander geopend Excel bestand
   
   
Invoeren    
Ctrl +  ; datum van vandaag
Ctrl + : tijdstip van dit moment
Ctrl + ' de inhoud van de cel erboven letterlijk overnemen
   
   
Opmaken    
Ctrl + b letters vet maken
Ctrl + i curcief
Ctrl + U onderstrepen
Ctrl + 1 venster eigenschappen
   
Bewerken    
Shift + selecteer cellen naar rechts
Shift + selecteer cellen naar links
Shift + selecteer cellen naar boven
Shift + selecteer cellen naar beneden
Ctrl + Shift + selecteer tot het einde van de groep
Ctrl + Shift +   selecteer tot het einde van deze kolom
Ctrl + A hele werkblad selecteren
Ctrl + C kopieren
Ctrl + D de bovenste cel van een selectie naar beneden kopieren
Ctrl + R selectie naar rechts kopieren
Ctrl + T laat onderliggende formules zien
Ctrl + X knippen
Ctrl + Y laatste bewerking herhalen
Ctrl + v plakken
Ctrl + Z laatste bewerking terug draaien
F2 formule of tekst openen
   
   
Openen en sluiten  
Ctrl + N blanco werkblad
Ctrl + O naar het venster bestand openen
Ctrl + P afdrukken
Ctrl + S opslaan
Ctrl + W document sluiten
Ctrl + 9 deze regel verbergen
 Ctrl + 0 deze kolom verbergen
F1 help
F7 spelling