Open je foto's in een beveilige pop-up

 
Stap 1:
Neem een lege HTML-pagina en bewaar deze onder de naam "picture.php". Zet deze tekst tussen de <head> </head> tags van die pagina:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<SCRIPT LANGUAGE=javascript>
<!--
// No rightclick script.
var message="Sorry, we laten deze handeling niet toe!";
                          function click(e)
{
                              if (document.all)
                   {
                          if (event.button == 2)
               {
alert(message);
return false;
}
}
if (document.layers)
{
if (e.which == 3)
{
alert(message);
return false;
}
}
}
if (document.layers)
{
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
}
document.onmousedown=click;
//-->
</SCRIPT>
<body onLoad="self.resizeTo(document.imgItemPic.width + 10, document.imgItemPic.height + 50)" marginheight="0" marginwidth="0" leftmargin="0" topmargin="0">
<img src='/pictures/<?= $picture ?>' border='0' name='imgItemPic'>
</body>
 
Stap 3:

Op de plaats waar nu /pictures/ staat, moet je de map opgeven waar jouw foto's staan. In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat er een map pictures bestaat in de httpdocs-map.
 
 
Stap 4:
Ga nu naar de pagina van je site, waar je links (of thumbnails) van de foto's die je in de popup wilt laten zien, neer wilt zetten en plaats de volgende tekst tussen de <head> </head> tags van die pagina:
 
<SCRIPT LANGUAGE=javascript>
<!--
function openFoto(picture)
{
window.open ('picture.php?picture='+picture, null, 'status = yes, toolbar = no, menubar = no, location = no, top = 0, left = 125');
}
-->
</SCRIPT>
 
Stap 5:
Ga nu naar de pagina van je site waar je links (of thumbnails) van de foto's die je in de popup wilt laten zien, neer wilt zetten. Plaats daar de tekstlinks of clickable thumbnails naar alle foto's die je in een popup wilt laten zien. Gebruik als link deze tekst waarbij je "foto.jpg" aanpast aan de naam van jouw foto(s):
 
<a href="javascript:openFoto('foto.jpg')">Zet hier de naam van de foto.</a>