Hier staan java script voorbeelden een statusbar en browser info.

 


Vereist Internet Explorer Versie 4.0 [Final version] of hoger.

 

 
Controleer of Installeer Flash 4 plug-in.


 

 

 

 


(Note: Bij Microsoft Internet Explorer 4.0 [Final version] in de statusbalk werkende scrollers.) onload="scrollerSetup() moet in de start <BODY ...> staan.

 

Tussen de head tags
<script language="JavaScript">
<!--

function SymError()
{
return true;
}

window.onerror = SymError;

//-->
</script>

<script language="JavaScript"><!-- Beginning of JavaScript Applet ---
function showCount() {
var histCount = window.history.length
if (histCount > 5) {
alert("Oh jee, oh jee, u bent bezig. U heeft al " + histCount + " Web pages bezocht in deze sessie.")
} else {
alert("U heeft " + histCount + " Web pages bezocht in deze sessie.")
}
}
// -- Einde JavaScript code ---- --></script>

<script language="JavaScript">
<!-- // Begin van JAVASCRIPT>
// Je kunt zoveel MESSAGEn (n is een getal) strings
// toevoegen als je wilt, 1 voor elke unieke scrollbar.
//
// Om een nieuwe scrollbar te starten met een
// message, gebruik: "scrollID = scrollerSetup()".
// Voor elke nieuwe message, gebruik "scrollID = scrollerSetup(MESSAGEn)".
//
// Om de scroller te pauseren als de mouse is over een link gaat, gebruik:
// <A HREF="url" onMouseOver="scrollerPause()">linktext</A>
//
// Om een bezoeker toe te staan om de scroller te stoppen, gebruik een button of link:
// <FORM>
// <INPUT TYPE="button" VALUE="stop" onClick="scrollerStop()">
// </FORM>
// <A HREF="url" onMouseOver="scrollerStop()">linktext</A>
//
//-------------------------------------------------------------------------------------------------
// DIT ZIJN DE ENIGE VARIABELEN DIE JE HOEFT TE WIJZIGEN
//______________________________________________________
var POSITION = 75 // hoe breed is de scroller?
var DELAY = 15 // milliseconds tussen shifts
var MESSAGE1 = "Hallo, en welkom allemaal, "
+ "Dit is een voorbeeld ), "
+"Op deze pagina vind je technische informatie over het systeem waar jij mee werkt."
var MESSAGE2 = "Dit is een tweede message die gebruikt kan worden"
+ " voor extra info bij een link of topic!"
var LINK_PAUSE = 5000 // hoe lang moet een link de scroller pauseren?
//-------------------------------------------------------------

function statusMessageObject() {
this.msg = MESSAGE1
this.out = " "
this.pos = POSITION
this.delay = DELAY
this.i = 0
this.reset = clearMessage
}

function clearMessage() {
this.pos = POSITION
}

//-------------------------------------------------------------
var scrollID = Object
var scrolling = false
var killScroll = false // zet dit op true om de scroller te killen
var pauseScroll = false // zet dit op true om de scroller pauseren
//-------------------------------------------------------------

var scroll = new statusMessageObject()

function scroller() {
// check om te zien of de scroller moet stoppen.
if (killScroll) {return}
// als een link een onMouseOver heeft, pauseer de scroller.
if (pauseScroll) {
scrollID = setTimeout('scroller()',scroll.delay)
return
}
// voeg spaties toe aan het begin van de boodschap
for (scroll.i = 0; scroll.i < scroll.pos; scroll.i++) {
scroll.out += " "
}

// Als je nog steeds voorgaande spaties hebt,
// voeg een string toe aan de staart van de boodschap
// OF anders als de string van het scherm afloopt,
// voeg karakters toe aan de linkerkant

if (scroll.pos >= 0)
scroll.out += scroll.msg
else scroll.out = scroll.msg.substring(-scroll.pos,scroll.msg.length)

window.status = scroll.out

// zet parameters voor de volgende run
scroll.out = " "
scroll.pos--

// als te boodschap ten einde is,
// reset de parameters om opnieuw te beginnen
if (scroll.pos < -(scroll.msg.length)) {
scroll.reset()
}

scrollID = setTimeout ('scroller()',scroll.delay)
}

function scrollerPause() {
pauseScroll=true
setTimeout('pauseScroll=false',LINK_PAUSE)
}

function scrollerStop() {
if (!confirm('Stop scroller?'))
return
killScroll=true
scrolling=false
window.defaultStatus=''
var killID = setTimeout('killScroll=false',DELAY+1)
}

function scrollerSetup() {
if (scrolling) {
if (!confirm('Re-initialize scroller?'))
return
killScroll = true
scroll.reset()
if (scrollerSetup.arguments.length == 1) scroll.msg = scrollerSetup.arguments[0]
var killID = setTimeout('killScroll=false',DELAY+1)
}
scrolling = true
scrollID = setTimeout('scroller()',DELAY+5)
}
// Einde van JAVASCRIPT -->
</script>
Tussen de body tags
<script language="JavaScript">
<!-- Beginning of JavaScript Applet ---
document.write("U gebruikt browser; <B>" + navigator.appName + "</B><br>")
document.write("Version; <B>" + navigator.appVersion + "</B><br>")
document.write("CodeName; <B>" + navigator.appCodeName + "</B><br>")
document.write("UserAgent; <B>" + navigator.userAgent + "</B><br>")
// -- Einde JavaScript code ---- --></script>

<form>
<input type="button" name="activity" value="Uw Activiteit" onclick="showCount()"><font size="4"><br>
Vereist Internet Explorer Versie 4.0 [Final version] of hoger.</font>
</form>
<center>
<p>&nbsp;</p>
&nbsp;
<div align="center">
<center>
<table border="1">
<tr>
<td align="center">
<font size="4"><a href="flashcheck/flashcheck.htm">
Controleer
of Installeer Flash 4 plug-in.</a></font>
</td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<p>
<font size="4"><a href="winxp/win_xp.htm" target="_top"><br>
</a></font>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana" size="4" color="#509F6F">Voor Commentaar, Vragen of
IdeeŽn </font><a href="mailto:webmaster@corjong.nl" onmouseover="scrollerPause()"><i><font face="Verdana" size="4" color="#509F6F">e-mail
De Webmaster</font></i></a></center></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<form>
<input type="button" value="Stop StatusBalk-Scroller" onclick="scrollerStop()">
<input type="button" value="Andere Scroller-Tekst" onclick="scrollerSetup(MESSAGE2)">
<input type="button" value="Start Scroller-Tekst 1" onclick="scrollerSetup(MESSAGE1)"><font size="4" color="#800000"><br>
</font><font size="4">(<b>Note:</b> Bij Microsoft Internet Explorer 4.0 [Final
version] in de statusbalk werkende scrollers.) onload=&quot;scrollerSetup()
moet in de start &lt;BODY ...&gt; staan.</font>
</form>