Laten sneeuwen op je pagina

 

 
Dit zet je in de <head> van de pagina
 
<style>
.drop { position: absolute; width: 3; filter: flipV(), flipH(); font-size: 40; color: blue }
</style>

<script language="JavaScript">
<!--

function SymError()
{
return true;
}

window.onerror = SymError;

//-->
</script>

<script language="javascript">
<!-- Voor de leukste scripts ga je naar...-->
<!-- Sentinelliís Javascript! The source for all your Javascript and PHP -->snow = true; // false = rain; true = snow ...Verander hier het script als je het wilt laten regenen , of sneeuwen...
snowsym = " * " //dit zijn de symbolen voor het effect
rainsym = " ' " //je kunt hier andere tekens neerzetten.
howmany = 20 //hoeveelheid druppels / sneeuwvlokken ?

/**************verander hieronder niets***********/
if(snow){sym = snowsym; speed=1; angle=10; drops=howmany}
else{sym = rainsym; speed=50; drops=howmany; angle=6}
movex = -speed/angle; movey = speed; count = 0;

function moverain(){
for(move = 0; move < drops; move++){
xx[move]+=movex; yy[move]+=mv[move];
hmm = Math.round(Math.random()*1);
if(xx[move] < 0){xx[move] = maxx+10;}
if(yy[move] > maxy){yy[move] = 10;}
drop[move].left = xx[move]
drop[move].top = yy[move]+document.body.scrollTop;
}setTimeout('moverain()','1')}

</script>
</head>
 
Dit zet je in de <body> van de pagina
 
<script language="javascript">

if (document.all){
drop = new Array(); xx = new Array(); yy = new Array(); mv = new Array()
ly = "document.all[\'"; st = "\'].style"
for(make = 0; make < drops; make++){
document.write('<div id="drop'+make+'" class=drop>'+sym+'</div>');
drop[make] = eval(ly+'drop'+make+st);
maxx = document.body.clientWidth-40
maxy = document.body.clientHeight-40
xx[make] = Math.random()*maxx;
yy[make] = -100-Math.random()*maxy;
drop[make].left = xx[make]
drop[make].top = yy[make]
mv[make] = (Math.random()*5)+speed/4;
drop[make].fontSize = (Math.random()*10)+20;
if(snow){col = 'white'}else{col = 'blue'}
drop[make].color = col;
}
window.onload=moverain
}
</script>
</body>