Onderstaande kleurentabel geeft een overzicht van de kleurnamen met bijbehorende rgb-waarde en een voorbeeld.

 

Het maakt niet uit hoe de kleur gespecificeerd wordt: color="#0000FF" is hetzelfde als color="Blue".


 


Kleur R G B Voorbld Kleur R G B Voorbeeld
aliceblue F0 F8 FF   antiquewhite FA EB D7  
aqua 00 FF FF   aquamarine 7F FF D4  
azure F0 FF FF   beige F5 F5 DC  
bisque FF E4 C4   black 00 00 00  
blanchedalmond FF EB CD   blue 00 00 FF  
blueviolet 8A 2B E2   brown A5 2A 2A  
burlywood DE B8 87   cadetblue 5F 9E A0  
chartreuse 7F FF 00   chocolate D2 69 1E  
coral FF 7F 50   cornflowerblue 64 95 ED  
cornsilk FF F8 DC   crimson DC 14 3C  
cyan 00 FF FF   darkblue 00 00 8B  
darkcyan 00 8B 8B   darkgoldenrod B8 86 0B  
darkgray A9 A9 A9   darkgreen 00 64 00  
darkkhaki BD B7 6B   darkmagenta 8B 00 8B  
darkolivegreen 55 6B 2F   darkorange FF 8C 00  
darkorchid 99 32 CC   darkred 8B 00 00  
darksalmon E9 96 7A   darkseagreen 8F BC 8F  
darkslateblue 48 3D 8B   darkslategray 2F 4F 4F  
darkturquoise 00 CE D1   darkviolet 94 00 D3  
deeppink FF 14 93   deepskyblue 00 BF FF  
dimgray 69 69 69   dodgerblue 1E 90 FF  
firebrick B2 22 22   floralwhite FF FA F0  
forestgreen 22 8B 22   fuchsia FF 00 FF  
gainsboro DC DC DC   ghostwhite F8 F8 FF  
gold FF D7 00   goldenrod DA A5 20  
gray 80 80 80   green 00 80 00  
greenyellow AD FF 2F   honeydew F0 FF F0  
hotpink FF 69 B4   indianred CD 5C 5C  
indigo 4B 00 82   ivory FF FF F0  
khaki F0 E6 8C   lavender E6 E6 FA  
lavenderblush FF F0 F5   lawngreen 7C FC 00  
lemonchiffon FF FA CD   lightblue AD D8 E6  
lightcoral F0 80 80   lightcyan E0 FF FF  
lightgoldenrodyellow FA FA D2   lightgreen 90 EE 90  
lightgrey D3 D3 D3   lightpink FF B6 C1  
lightsalmon FF A0 7A   lightseagreen 20 B2 AA  
lightskyblue 87 CE FA   lightslategray 77 88 99  
lightsteelblue B0 C4 DE   lightyellow FF FF E0  
lime 00 FF 00   limegreen 32 CD 32  
linen FA F0 E6   magenta FF 00 FF  
maroon 80 00 00   mediumaquamarine 66 CD AA  
mediumblue 00 00 CD   mediumorchid BA 55 D3  
mediumpurple 93 70 DB   mediumseagreen 3C B3 71  
mediumslateblue 7B 68 EE   mediumspringgreen 00 FA 9A  
mediumturquoise 48 D1 CC   mediumvioletred C7 15 85  
midnightblue 19 19 70   mintcream F5 FF FA  
mistyrose FF E4 E1   moccasin FF E4 B5  
navajowhite FF DE AD   navy 00 00 80  
oldlace FD F5 E6   olive 80 80 00  
olivedrab 6B 8E 23   orange FF A5 00  
orangered FF 45 00   orchid DA 70 D6  
palegoldenrod EE E8 AA   palegreen 98 FB 98  
paleturquoise AF EE EE   palevioletred DB 70 93  
papayawhip FF EF D5   peachpuff FF DA B9  
peru CD 85 3F   pink FF C0 CB  
plum DD A0 DD   powderblue B0 E0 E6  
purple 80 00 80   red FF 00 00  
rosybrown BC 8F 8F   royalblue 41 69 E1  
saddlebrown 8B 45 13   salmon FA 80 72  
sandybrown F4 A4 60   seagreen 2E 8B 57  
seashell FF F5 EE   sienna A0 52 2D  
silver C0 C0 C0   skyblue 87 CE EB  
slateblue 6A 5A CD   slategray 70 80 90  
snow FF FA FA   springgreen 00 FF 7F  
steelblue 46 82 B4   tan D2 B4 8C  
teal 00 80 80   thistle D8 BF D8  
tomato FF 63 47   turquoise 40 E0 D0  
violet EE 82 EE   wheat F5 DE B3  
white FF FF FF   whitesmoke F5 F5 F5  
yellow FF FF 00   yellowgreen 9A CD 32