Kleuren in CSS

In CSS kunnen kleuren gedefinieerd worden door middel van:

Voorbeelden:

BODY        { color: #FFFFFF; background: #000000; }

A:link      { color: rgb(255,0,0); background: rgb(0,0,0); }

A:visited   { color: rgb(0%,0%,100%); background: rgb(0%,0%,0%); }

BODY        { color: WindowText; background: Window; }

Ondersteuning:

Gezien de foutieve wijze waarop Netscape Navigator 4 systeemkleuren weergeeft, wordt het gebruik ervan alleen aanbevolen, als gewerkt wordt met browser-specifieke stijlbladen.

Net als bij HTML is het van belang altijd zowel de voor- als de achtergrondkleur te vast te leggen.